dfgadfasdfsadf

Algemene Inligting

Dienswilligheid

Gaffley’s is ‘n swartbemagting maatskappy met 100% swart aandeelhouers.  Die aandeelhouers verskaf ‘n unieke samestelling van vaardighede en ondervinding aan Gaffley’s.

Die maatskappy voldoen aan alle verskaffing regulasies met verskillende kliёnte.

Swartbemagtiging

Gaffley’s bestuurspan is verbind tot die promosie en vordering van voorheen benadeelde werkers in ooreenstemming met die diensbillikheid verslag.

Uitkontrakteer aan swartbemagtiging verskaffers

Gaffley’s poog om die betrokkenheid te vergroot met die Swartbemagtiging doelwitte en het dus ‘n beleid aangeneem waarby ‘n hele paar Swartbemagtigings maatskappye betrek word.

Voordele vir kliёnte

‘n Bestaande vloot met gereelde opgradering en aankope van nuwe busse. 
‘n Gevestigde infrastruktuur.
‘n Getransformeerde personeel
‘n Bekende administrasie en operasionele sisteem wat aanhou met voortreflike inter-maatskappy verhoudings met die verskaffers en kliёnte.
Alle busse is toegerus met sitplek gordels

Assuransie

Gaffley’s het passasiers aanspreeklikheid dekking ter waarde van R50 miljoen en R100 miljoen per insident.

Na-ure diens

Ons diens lewering te waarborg is Gaffley’s se bestuur en toesighouers 24 uur per dag en 365 dae per jaar aandiens.

Busbestuurder opleiding

Elke busbestuurder se vaardigheid word noukeurig getoets.  Voordat hulle aanvaar word as Gaffley’s dryewrs moet hulle eers ‘n sekere tyd diens doen as hulp bestuurders voordat hulle toegelaat word om alleen te bestuur.  Die busbestuurders moet ten alle tye ‘n geldige lisensie en permit hê.

Veiligheids rekord

Gaffley’s het ‘n uitstekende veiligheids rekord met geen noodlottige gevalle of ernstige beserings as gevolg van nalatigheid van Gaffley’s se kant nie.

 

Administrasie

Meer as 91 voltydse werknemers
Bekwame bestuur
Stabiele werksmag
24-uur sekuriteit by altwee depots
Uitstekende bestuur en werksmag verhoudings
24-uur bestuur toesighouding
Het ‘n beleid van zero verdraagsaamheid wat betref alkohol

Depot en infrastruktuur

Gaffley’s Transport se ligging is in Grabouw, en Gaffley’s Coach Tours is naby Kaapstad lughawe.  Altwee takke bestaan uit ‘n administratiewe geboue, werkswinkels, bus parkerings, en was areas.

Wetgewing

Gaffley’s voldoen aan alle toepaslike wetgewing.  Al die voertuie is gelisensieёrd en ondergaan Padvaardigheids toetse elke ses maande.  Al die sertifikate van busse word in die busse gehou en is altyd beskikbaar op die kliёnte se aanvraag.  Geen bus mag in werking tree sonder die bogenoemde dokumentasie nie.

Verhoudings met ander maatskappye

Gaffley’s het goeie verhoudings met alle groot gevestigte transport-operateurs landswyd insluitend die wat aan swartbemagtiging vereistes voldoen.  Gaffley’s help ook ander maatskappye wat bystand nodig het tydens noodgevalle om veiligheid van hulle passasiers te verseker.

Slotsom

Gaffley’s is verbonde daartoe om hulle kliёnte met die mees veilige, stiptelike en professionele diens te dien.  Gedurende die 56 jaar wat hierdie familie besigheid diens lewer het hulle, hulle merk gemaak in die passasiers vervoer bedryf in Suid-Afrika.

 

 

asdfasdfasdfasdf